Tilkom presenterar ny webbplats för Metrolit AB

Vi fick uppdraget att ta fram Metrolit AB:s nya hemsida. Webbplatsen är framtagen tillsammans med en arbetsgrupp samt projektledare från Metrolit och har fokus på de stora projekt som företaget arbetar med.

Om Metrolit AB

Metrolit Byggnads AB ska bedriva om- och tillbyggnadsverksamhet i Stockholm och Mälardalsområdet. Vi ska i samverkan med våra kunder ta ansvar för idé, planering och genomförande av projekten för att kunna erbjuda korta totaltider och minimerade verksamhetsstörningar för kunderna.

Tilkom har byggt webbplatsen med WordPress. I uppdraget har det också ingått workshops, utbildning och content.

Besök metrolit.se