Tilkom presenterar kampanjsida för Hyresgästföreningen Stockholm

Vår webbyrå har, i samarbete med Hyresgästföreningen Stockholm, tagit fram en högaktuell kampanjsida som ett komplement till den ordinarie hemsidan. I uppdraget ingick att skapa en sida och ett antal enkäter i syfte att ta reda på hur de yngre ser på den minst sagt komplexa bostadssituation som råder. Kampanjsidan har en tydlig call to action som leder till enkäter där besökaren kan ge sin syn på de ungas bosituation i Stockholm.

Så här skriver Hyresgästföreningen:

Det finns något väldigt orimligt med att vi verkar ha vant oss vid att bostadssituationen ser ut som den gör. Skillnaderna i hur vi bor är idag större än någonsin. Och att bo i andra- eller tredjehand har blivit mångas verklighet. Det finns inte på långa vägar tillräckligt många vettiga alternativ att efterfråga, och någonstans måste en ju bo.

Vi har åtta frågor som vi funderar på. Nu vill vi veta vad du tycker. Svara på alla frågor, eller bara en.

Läs mer på kampanjsidan

Kampanjsida med enkät

Ny kampanjsida för Hyresgästföreningen

Varför kampanjsida?

En kampanjsida är ett utmärkt sätt att nå ut på. Du får ett tydligt fokus på budskapet och med hjälp av enkäter, call to action och videos med mera kan din kampanj lyckas väl. Vi kan hjälpa er att skapa kampanjsidor för event, produkter och händelser som når direkt till din målgrupp. Vi skapar ditt content med text, bild, videos med tydliga och enkla ingångar.

Resultat för din kampanj

Kampanjsidor är ett utmärkt om du vill visa upp dina produkter, budskap eller sprida din information kring specifika händelser. Sidan kan vara skild från företagets hemsida eller vara en del av webbplatsen. Fördelen med kampanjsidor är att de är specifikt framtagna för en enskild produkt eller event. Det blir också en fördel när du vill använda annonser, tryckt media och banners. Du landar direkt på budskapet med din kampanjsida och dessutom kan du lätt välja upp den enskilda kampanjen. Du kan välja att ha kampanjsidan som en undersida eller en helt fristående webbplats.