Projektbeskrivning

Tilkom har, i samarbete med Hyresgästföreningen Stockholm, tagit fram en högaktuell kampanj. I uppdraget ingick att skapa en kampanjsida och ett antal enkäter i syfte att ta reda på hur de yngre ser på den minst sagt komplexa bostadssituation som råder. Så här skriver Hyresgästföreningen:

Det finns något väldigt orimligt med att vi verkar ha vant oss vid att bostadssituationen ser ut som den gör. Skillnaderna i hur vi bor är idag större än någonsin. Och att bo i andra- eller tredjehand har blivit mångas verklighet. Det finns inte på långa vägar tillräckligt många vettiga alternativ att efterfråga, och någonstans måste en ju bo.

Vi har åtta frågor som vi funderar på. Nu vill vi veta vad du tycker. Svara på alla frågor, eller bara en.

Läs mer på kampanjsidan