Huddinge kommuns kommunala fastighetsbolag Huge Fastigheter ska delas upp i två bolag under hösten. Huge Bostäder kommer att fokusera på bostadshyresgäster och kommersiella lokaler/centrumanläggningar. Huddinge Samhällsfastigheter tar hand lokaler, kontor, skolor, daghem och idrottsanläggningar samt Flottsbro (som Tilkom arbetar med) och vackra Sundbygård.

Tilkom har fått uppdraget att vara med och bygga upp Huddinge Samhällsfastigheters digitala plattformar som hemsida, Intranät och nyhetsbrev.

Huddinge Samhällsfastigheter satsar på den digitala utvecklingen.

Henrik Örneblad, tf VD Huddinge Samhällsfastigheter

– Digitala tjänster är viktigt för Huddinge Samhällsfastigher. Det gäller både för kunder och medarbetare. Via smarta mobilanpassade lösningar vill vi förenkla vardagen för dem som hyr lokaler av bolaget eller arbetar hos oss.

Den digitala utvecklingen i fastighetsbranschen är på gång, man vill utveckla stödsystemen för att kunna ta hand om fastigheterna på ett effektivare och mer rationellt sätt framöver. För att kunna använda de styrsystem som byggs in i våra fastigheter måste en övergripande struktur skapas som skall vara lättillgänglig för alla medarbetare som arbetar i våra fastigheter och med våra kunder, berättar Henrik Örneblad, tf VD för Huddinge Samhällsfastigheter.