Projektbeskrivning

Tilkom har varit med och byggt upp Huddinge Samhällsfastigheters webbplats http://husf.se

Huddinge Samhällsfastigheter AB är Huddinge kommuns fastighetsbolag för kommunala lokaler såsom skolor och förskolor, men också äldreboenden och idrottshallar.

Arbetet med att bygga upp webbplatsen har skett i samarbete med webb-byrån Winston som ligger bakom utvecklingen i Umbraco.